TILBUD AF FOREDRAG OG WORKSHOPS

Bogen TIL KAMP FOR DET GODE TALENTLIV Et redskab til at arbejde med sportslivskvalitet er netop udgivet.

Bogen er skrevet med det formål at sætte fokus på DET GODE LIV med sporten for børn og unge. Med afsæt i, at vi lever i en tid, hvor tingene udvikler sig hurtigt og heftigt, og hvor der er mange diskussioner om, hvad dette gode liv består af, og hvem der har ansvar for at sikre, at det netop i sidste ende er godt for børnene.

Håbet er derfor, at denne bog – og dens værktøjer og viden – kan komme ud og ’virke’ i det virkelige liv. At redskabet til at tjekke kvaliteten af de daglige miljøer kan sættes i spil ude i miljøerne.

  • Måske rammer bogen ind i et behov og en relevans for jer og jeres organisation, klub, forening, ledere, trænere, frivillige, elever, lærere, ansatte og unge?
  • Måske kunne det give god mening og spirende inspiration at tage fat i problemstillingerne og tage initiativ til at afholde foredrag, workshop, projektforløb eller andet?

Under alle omstændigheder – hvis det kunne have interesse at snakke videre om en form for vidensudveksling, så stiller jeg meget gerne op – også bare til en snak og udveksling af erfaringer, som du/I sidder med og har lyst til at vende.

Lad endelig høre fra jer.

Bedste hilsner fra Lise Kissmeyer

KONTAKTINFO:

Lise Kissmeyer / lise@kissmeyer.dk / +45 20 85 81 63