TIL KAMP FOR DET GODE TALENTLIV

EN NY BOG MED EN NY DAGSORDEN

EN NY TID MED NYE BEHOV I KONKURRENCESPORT FOR BØRN OG UNGE

TIL KAMP FOR DET GODE TALENTLIV – et redskab til at arbejde med sportslivskvalitet

  1. Dette er ikke blot en ny bog på gaden. Bogen præsenterer en ny – og handlingsorienteret – tilgang til at arbejde med det gode liv i børne- og unge sporten. Hvor ambitionen er at inspirere til at justere konkret på vilkår i hverdagen -og ikke kun snakke om trivsel i bred forstand.
  • Bogen præsenterer sit eget succeskriterium for, hvad der er ET GODT TALENTLIV – og kalder det for SPORTS-LIVS-KVALITET. Det handler om mere end selve sportslivet og hverdagen – det handler også om hvilke mennesker og samfundsborgere, der kommer ud af livet med sport.
  • Bogen introducerer en model og flere arbejdsredskaber, der kan bruges til at vurdere og angribe den lokale hverdag ud fra.

Modellen trækker fire udvalgte livsområder frem og spørger til, hvordan de gribes an i praksis hverdagen, og hvilke konsekvenser det har for børnene i hverdagen.

De fire livsområder er:

1. Den ydre hverdags rammer og rutiner

2. Sportsmiljøets kultur og tone

3. Den personlige læring og udvikling

4. Den indre mentale styrke og balance

Du kan finde udvalgte dele af bogen – både model og redskab – UDVALGTE ELEMENTER

  • I praksis handler det altså om at give et redskab til at vurdere de konsekvenser, det reelt har for de unge og deres liv – alt efter hvilke arbejdsmetoder, tilgange, tilbud og krav man serverer for børnene i den seriøse konkurrencesport for børn og unge? 

Og helt konkret handlingsorienteret handler det dermed om at identificere de afgørende faktorer, der bestemmer livskvaliteten og tage eksplicit stilling til dem. Hvad påvirker sports-livs-kvaliteten på godt og ondt? Hvad vil man gerne have mere eller mindre af?

  • Bogen er rettet mod flere målgrupper – hvor den ene er helt ny i forhold til den vanlige tilgang til talentmiljøer. For det er ikke bare trænere og lederes opgave at sikre, at sporten er et godt liv for børnene i dag. Forældrene er eksperterne på det område, der handler om den menneskelige kvalitet af deres børns sportsliv, og derfor skal de også inddrages og klædes på.
  • Bogen lægger dermed op til ny form for samarbejde og stillingtagen – og perspektivet på sigt er, at hvert miljø skal komme med en klar udmelding om værdier, og ’hvad der er vigtigt for os her, og hvordan vi gør tingene.’

Hvilket igen vil gøre det muligt for forældre og børn fremover at foretage et bevidst valg af, hvilket miljø de ønsker – og dermed hvilket liv med sporten børnene skal dedikere deres barndom/ungdom til.