TALENTERNES TALERØR

Bloggen TALENTERNES TALERØR – de unges stemme i sporten

… er det første konkrete initiativ for at give de unge en stemme i eliteidrætten. En stemme, der sætter de unge atleters trivsel og personlige udvikling øverst. Talenternes Talerør arbejder for at indsamle og udbrede aktuel og faktuel viden om, hvordan vi bedst kan udvikle sport på børns præmisser.

Ambitionen er at sætte kvaliteten af idrætsmiljøerne på dagsorden og kvalificere debatten – for at finde de bedste måder at indrette børne- og ungesporten på.

Talerøret skal primært arbejde med at opsøge eksisterende forskning, eksperter og relevante miljøer for at videreformidle baggrundsviden overskueligt og tilgængeligt.

Det vil være en løbende proces og netop et TALERØR, der kan blive ved med at pippe og huske alle os voksne på, at det er de unges liv, som vi skal kvalificere. Og det er ikke et arbejde, der slutter.

Talerøret er et uafhængigt og selvfinansieret initiativ, der bygger på frivillig arbejdsindsats. Talerøret er et åbent forum for alle.

Kig med på bloggen her og kom gerne med dine kommentarer

http://talenternestaleror.dk/